Wykaz firm prowadzących zimowe utrzymanie dróg

Do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Proszowickiego w sezonie zimowym 2016/ 2017, 2017/2018, 2018/2019 ujęto drogi o łącznej długości 251,4 km w tym:

  • miejskie drogi powiatowe 3, 1 km
  • zamiejskie drogi powiatowe 248,3 km

Obszar zimowego utrzymania dróg powiatowych podzielony został na trzy części:

Zadanie Nr 1 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Koniusza i Radziemice

Zadanie Nr 2 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Koszyce i Nowe Brzesko

Zadanie Nr 3 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gmina Proszowice i Gminy Pałecznica

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostało powierzone w drodze przetargu następującym Wykonawcom.

  • dla zadania II, Firma Usługi Melioracyjno- Kanalizacyjne
  • Ryszard Staniszewski
  • dla zadania  I i III , Firma „ WALKOR” Zakład Robót Drogowychi Ogólnobudowlanych