Wykaz

WYKAZ  OSÓB I TELEFONÓW
związanych z ZUD

Starostwo Powiatowe Proszowice  
ul. 3-go Maja 72                                                
Telefony czynne od godz. 7.30 - 15.30
tel. 12/ 386-10-63
tel. 12/ 386-13-05
Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice            
z/s Jakubowice 75
Telefon czynny od godz.7.00 - 15.00
tel. 12/ 386-20-13
Janina Krzek - Kierownik ZDP Proszowice tel.kom.  512 283 341
tel.dom. 12/ 385 90 43
Zdzisław Szwajca – prac. ZDP Proszowice tel.kom. 694 364 790  
Centrum Zarządzania Kryzysowego            
Wojewody Małopolskieg
tel.  12/ 392-13-00
12/ 392 -11-15
fax. 12/ 422-72-08
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej tel. 12/ 385-31-69
Komenda Powiatowa  Policji tel. 12/ 385-32-00
Urząd Gminy  KONIUSZA tel. 12/ 386-90-39
Urząd Gminy KOSZYCE tel. 41/ 351-40-48
Urząd Gminy i Miasta NOWE BRZESKO tel. 12/ 385-21-43
Urząd Gminy  PAŁECZNICA tel. 41/ 384-80-37
Urząd Gminy i Miasta  PROSZOWICE tel. 12/ 386-10-05
Urząd Gminy RADZIEMICE tel. 12/ 385-60-24