Standardy zimowego utrzymania dróg

Standardy zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym 2016/2017 na drogach zarządzanych przez ZDP w Proszowicach

3. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

 

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Proszowickiego zostały zakwalifikowane do I i II standardu zimowego utrzymania, które przedstawiają załącznik
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH

 

 

 

STANDARD

 

 

Opis warunków standardu

 

 

Dopuszczalne odstępstwo

od standardu w przypadku nieustających opadów śniegu

 

Śnieg

 

Śliskość zimowa

 

 

 

I

ciągi piesze na terenie miasta

 

 

 

 

 

II

ciągi piesze poza terenem miasta

 

- odśnieżone w 80 % szerokości,

- posypywane na całej długości,

-składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia.

Podjęcie akcji czynnej nastąpi na wezwanie Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

- odśnieżone w 80 % szerokości,

- posypywane na całej długości,

-składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia.

Podjęcie akcji czynnej nastąpi na wezwanie Zamawiającego. 

 

- luźny do 4 godzin

- błoto pośniegowe do 6 godzin

- zadeptany/ zajeżdżony występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

 

 

 

- luźny do 6 godzin - błoto pośniegowe do 8 godzin - zadeptany/ zajeżdżony występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

 

 

do 4 godzin

 

 

 

 

 

 

 

do 6 godzin

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

 

 

 

STANDARD

 

 

Opis warunków standardu

 

Dopuszczalne odstępstwo

od standardu w przypadku nieustających opadów śniegu.

 

Śnieg

 

Śliskość  zimowa

 

 

 

I

dotyczy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Droga musi być odśnieżona na całej szerokości jezdni oraz poboczy i posypana na całej szerokości jezdni. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana. 

 

Podjęcie akcji czynnej nastąpi na wezwanie Zamawiającego.

 

2.Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach.

 

 

- luźny do 4 godzin

-błoto pośniegowe do 6 godzin

-zadeptany/ zajeżdżony występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

-występują zawiewania

-posypywanie dróg na całych odcinkach

 

 

do 4 godzin

 

 

 

 

 

II

dotyczy dróg powiatowych

zlokalizowanych na

 terenie gmin (poza miastem).

 

 

 

1.Droga musi być odśnieżona na całej szerokości jezdni oraz poboczy i posypana na całej szerokości jezdni. Ciągła przejezdność dróg musi zostać zachowana. 

 

Podjęcie akcji czynnej nastąpi  na wezwanie Zamawiającego.

 

2.Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia się kolein i bruzd na drogach.

 

 

 

 

-błoto pośniegowe do 8 godzin

-zadeptany/ zajeżdżony występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

- posypywanie dróg na odcinkach wyłącznie decydujących o możliwości ruchu( odcinki o spadkach podłużnych powyżej 4%, łuki poziome, skrzyżowania z innymi drogami, przystanki, zatoki autobusowe, mosty)

 

 

 

do 6 godzin

         

 

Założone standardy obowiązują przy średnich warunkach pogodowych. W przypadku wystąpienia skrajnych niekorzystnych warunków tzn. ciągłe intensywne opady śniegu i silne wiatry powodujące zawieje, zamiecie śnieżne ­– wszystkie dostępne środki sprzętowe do zapewnienia przejezdności koncentrując prace na drogach o największym natężeniu ruchu.

  1. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE POWIATU PROSZOWICKIEGO

Wykonawca: WALKOR”  Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych
 Lucjan Ordys,  Bosutów  ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce

                                                                     

GMINA KONIUSZA

 

Lp.

Nazwa drogi

Nr ew.

Dł. km

Standard

1.

Skrzeszowice – Gnatowice – Niegardów (do skrzyż. z dr woj. 775)

1235K

 

3,6

 

II

 

2.

Biórków Mały – Koniusza

1265K

4,7

II

3.

Przesławice – Chorążyce – Błogocice (skrzyżowanie z drogą Błogocice – Szczytniki)

 

1264K

 

6,0

 

II

4.

Glewiec – Gnatowice

1266K

12,8

II

5.

Glewiec – Żydów

1269K

2,5

II

6.

Czernichów – Czulice

1267K

3,0

II

7.

Biórków Mały – Wronin – Czulice

1268K

3,0

II

 

RAZEM

 

35,6

 

 

                     

Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

Miejscowość

Dł. chodnika [km]

Standard

1.

Glewiec – Gnatowice

 

 

1266K

Posądza

Koniusza

1,9

II

2.

Biórków Mały – Koniusza

 

1265K

 

Biórków Wielki

1,3

II

3.

Skrzeszowice – Gnatowice – Niegardów (do skrzyż. z dr woj. 775)

 

 

1235K

 

Niegardów

0,4

II

 

RAZEM

3,6

 

 

GMINA RADZIEMICE

                                      

Lp.

Nazwa drogi

Nr ew.

Dł. km

Standard

1.

Wrocimowice – Radziemice (do skrzyż. z dr woj. 775)

1235K

11,8

II

2.

Prandocin – Zielenice – Lelowice

1261K

4,6

II

3.

Waganowice – Muniakowice

1263K

4,5

II

4.

Nowy Dwór – Błogocice – Szczytniki (skrzyżowanie z drogą Proszowice – Rosiejów)

1260K

11,7

II

5.

Łętkowice – Zielenice

1262K

9,4

II

6.

Radziemice – Ibramowice (skrzyżowanie z drogą Proszowice – Rosiejów)

1259K

3,0

II

7.

 

Miechów- Zielenice

1211K

 

0,3

 

II

 

 

RAZEM

 

45,3

 

 

 

Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

Miejscowość

Dł. chodnika [km]

Standard

1.

Wrocimowice – Radziemice (do skrzyż. z dr woj. 775)

 

 

1235K

Radziemice

0,6

II

2.

Łętkowice – Zielenice

 

1262K

 

Łętkowice

0,1

II

3.

Nowy Dwór – Błogocice – Szczytniki (skrzyżowanie z drogą Proszowice – Rosiejów)

 

 

1260K

 

Łętkowice

0,2

II

 

RAZEM

0,9

 

Razem : drogi           -  80,9 km

               Chodniki    -    4,5  km

 

GMINA PAŁECZNICA

                                          

Lp.

Nazwa drogi

Nr ew.

Dł. km

Standard

1.

Górka Kościejowska – Gruszów

1236K

3,1

II

2.

Ibramowice – Nadzów

1259K

3,3

II

3.

Gruszów – Nadzów

1254K

3,1

II

4.

Głupczów Winiary

1237K

5,1

II

5.

 

Rosiejów – Pałecznica – Ibramowice (od dr woj. 783 do skrzyż. w Pieczonogach)

1251K

 

9,9

 

II

 

6.

Winiary – Bolów - Czuszów

1252K

5,7

II

7.

Niezwojowice – Rędziny

1256K

0,8

II

8.

Niezwojowice – Tępoczów Kolonia

1255K

0,5

II

9.

Skalbmierz – Klimontów – skrzyż. z drogą woj. nr 776

1257K

4,6

II

10.

Skalbmierz – Czuszów

 

1253K

 

6,4

 

II

 

RAZEM

 

42,5

 

 

 

Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

Miejscowość

Dł. chodnika [km]

Standard

1.

Rosiejów – Pałecznica – Ibramowice (od dr woj. 783 do skrzyż. w Pieczonogach)

 

 

1251K

Ibramowice

Gruszów

Pałecznica

2,9

II

 

RAZEM

2,9

 

 

GMINA I MIASTO PROSZOWICE

 

Lp.

Nazwa drogi

Nr ew.

Dł. km

Standard

1.

Szczytniki – Klimontów

1260K

4,4

II

2.

Proszowice – Szczytniki – Ibramowice (od dr woj. 775 do skrzyż. z dr 1259K w Pieczonogach)

1251K

7,0

II

3.

Ostrów – Gunów gr. woj.

1258K

2,5

II

4.

Klimontów – Kościelec gr.woj.

1286K

8,6

II

5.

Proszowice – Koszyce

1274K

13,1

II

6.

Rudno Górne – Proszowice

1271K

3,2

II

7.

Kowala – Żębocin – Łaganów

1273K

5,5

II

8.

Więckowice – Grębocin

1272K

6,1

II

 

RAZEM

 

50,4

 

 

1.

Ulice

ul. Wiślana

 

1271K

 

0,6

 

I

2.

ul. Partyzantów

1288K

0,6

I

3.

ul. Leśna

1292K

1,0

I

4.

ul. Kopernika

1291K

0,5

I

5.

ul. Zamkowa

1289K

0,4

I

 

RAZEM – ulice

 

 3,1

 

 

OGÓŁEM

 

53,5

 

Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

Miejscowość

Dł. chodnika [km]

Standard

1.

ul. Wiślana

 

1271K

Proszowice

0,9

I

2.

ul. Partyzantów

1288K

 

Proszowice

0,3

I

3.

ul. Kopernika

 

1291K

 

Proszowice

1,1

I

4.

ul. Leśna

1292K

Proszowice

0,7

I

5.

 

 

 

Razem : drogi           -  96,0 km

               Chodniki    -    5,9 km

 

Wykonawca : Usługi Melioracyjno Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, 

Donatkowice 38  28-500 Kazimierza Wielka

 

GMINA KOSZYCE

 

Lp.

Nazwa drogi

Nr ew.

Dł. km

Standard

1.

Odonów – Włostowice

1276K

3,1

II

2.

Dobiesławice – Sokołowice

1282K

8,0

II

3.

Książnice Małe - Radłów

1277K

3,2

II

4.

Filipowice – Rachwałowice

1285K

3,4

II

5.

Przemyków – Rachwałowice

1275K

9,1

II

6.

Proszowice – Koszyce – skrzyż. do szkoły Koczanów

1274K

6,6

II

7.

Biskupice – Jaksice

1278K

4,3

II

8.

Książnice – Modrzany

1279K

5,0

II

9.

Witów – (przez wieś) – Morsko

1280K

4,9

II

10.

Siedliska – Przemyków

1284K

3,4

II

11.

Piotrowice do Wisły

1283K

2,0

II

12.

Gościniec – Rachwałowice

1294K

    0,5

II

 

RAZEM

 

53,5

 

 

Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

Miejscowość

Dł. chodnika [km]

Standard

1.

Proszowice – Koszyce – skrzyż. do szkoły Koczanów

 

 

1274K

Bobin

Włostowice

Koszyce

2,7

II

 

RAZEM

2,7

 

 

GMINA I MIASTO NOWE BRZESKO

Lp.

Nazwa drogi

Nr ew.

Dł. km

Standard

1.

Hebdów – Gruszów – Bobin (skrzyżowanie z drogą Proszowice – Koszyce 1274K)

1281K

4,8

II

2.

Gruszów – Kowala (do skrzyżowania z dr woj. 775

1273K

6,1

II

3.

Hebdów – Mniszów  (od dr krajowej 79 do dr woj. 775)

1272K

2,8

II

4.

Rzeka Wisła – Majkowice

1279K

5,1

II

5.

Wawrzeńczyce – Rudno Dolne

1270K

2,2

II

 

 

RAZEM

 

21,0

 

 

 

Razem : drogi           -  74,5 km

               Chodniki    -    2,7 km