Standardy zimowego utrzymania dróg

Standardy zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na drogach zarządzanych przez ZDP w Proszowicach

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Proszowickiego zostały zakwalifikowane do I i II standardu zimowego utrzymania.

Opis standardów zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym na drogach zarządzanych przez ZDP w Proszowicach z/s Jakubowice 75 (pdf)

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zestawienie (pdf)